font-awesome-load
material-design-icons-load
12 Photographs
« Back   1   2   3   4   5   Forward »
 • Object Nr.: 08051177
 • Place: Vatikan, Building name: Torre dei Venti

Foto - bhon09529: Drache - Ansicht von rechts

Complete data set
 • obj
 • a5000 08051177
 • Status published
 • aob26 Standort
 • a2664 Vatikan
 • a2690 Turm
 • a2700 Torre dei Venti
 • a2730 Dach
 • a5130 römisch
 • a5060 Datierung
 • a5064 nach 1578/1580?
 • a5200 Drache
 • a5220 Bauskulptur
 • a5230 Bauschmuck
 • a5260 Travertin
 • a5500 25 FF 9 (+71 2)
 • a5502 andere Fabeltiere (die nicht unter 25 FF 2 - 25 FF 7 erfasst werden)
 • a61ad Natur
 • a61bd Erde & Welt & mondo & machina del mondo
 • a61cd Tier & Groteske & mostri & Monster & Ungeheuer & Tier
 • a60ad Natur
 • a60bd die Erde, die Welt als Himmelskörper
 • a60cd Tiere
 • a60dd Fabeltiere (manchmal fälschlich: Grotesken); Ripa: Mostri
 • a60ed andere Fabeltiere (die nicht unter 25 FF 2 - 25 FF 7 erfasst werden)
 • a5500 61 B 2 (BONCOMPAGNI) 3
 • a5500aux BONCOMPAGNI
 • a5502 historische Personen
 • a61ad Geschichte
 • a61bd Geschichte
 • a61cd Geschichte & Porträt & Mensch & Mann & Knabe & Junge
 • a60ad Geschichte
 • a60bd historische Ereignisse, Situationen und Personen
 • a60cd Personen (Porträts und Szenen aus dem Leben)
 • a8450 Foto
 • a8460 Bibliotheca Hertziana
 • a8470 9542-XVIII
 • a8540 bhon09542
 • a8515 vat
 • a8496 2006.10.20
 • a8482 s/w
 • a8490 D'Onofrio, Cesare
 • a8497 Archivio
 • a8498 D'Onofrio, Cesare
 • a8510 Ansicht von hinten
 • a8541 freigegeben
 • a854z ---
 • a8450 Foto
 • a8460 Bibliotheca Hertziana
 • a8470 9541-XVIII
 • a8540 bhon09541
 • a8515 vat
 • a8496 2006.10.20
 • a8482 s/w
 • a8490 D'Onofrio, Cesare
 • a8497 Archivio
 • a8498 D'Onofrio, Cesare
 • a8510 Ansicht von hinten
 • a8541 freigegeben
 • a854z ---
 • a8450 Foto
 • a8460 Bibliotheca Hertziana
 • a8470 9538-XVIII
 • a8540 bhon09538
 • a8515 vat
 • a8496 2006.10.20
 • a8482 s/w
 • a8490 D'Onofrio, Cesare
 • a8497 Archivio
 • a8498 D'Onofrio, Cesare
 • a8510 Ansicht von links
 • a8541 freigegeben
 • a854z ---
 • a8450 Foto
 • a8460 Bibliotheca Hertziana
 • a8470 9537-XVIII
 • a8540 bhon09537
 • a8515 vat
 • a8496 2006.10.20
 • a8482 s/w
 • a8490 D'Onofrio, Cesare
 • a8497 Archivio
 • a8498 D'Onofrio, Cesare
 • a8510 Ansicht von links, vor dem Hintergrund des Cortile della Pigna
 • a8541 freigegeben
 • a854z ---
 • a8450 Foto
 • a8460 Bibliotheca Hertziana
 • a8470 9537-XVIII (part.)
 • a8540 bhex-on-09537-XVIII
 • a8515 vat
 • a8496 2006.10.20
 • a8482 s/w
 • a8490 D'Onofrio, Cesare
 • a8497 Archivio
 • a8498 D'Onofrio, Cesare
 • a8510 Ansicht von links, vor dem Hintergrund des Cortile della Pigna
 • a8541 freigegeben
 • a854z ---
 • a8450 Foto
 • a8460 Bibliotheca Hertziana
 • a8470 9536-XVIII
 • a8540 bhon09536
 • a8515 vat
 • a8496 2006.10.20
 • a8482 s/w
 • a8490 D'Onofrio, Cesare
 • a8497 Archivio
 • a8498 D'Onofrio, Cesare
 • a8510 Ansicht von links
 • a8541 freigegeben
 • a854z ---
 • a8450 Foto
 • a8460 Bibliotheca Hertziana
 • a8470 9535-XVIII
 • a8540 bhon09535
 • a8515 vat
 • a8496 2006.10.20
 • a8482 s/w
 • a8490 D'Onofrio, Cesare
 • a8497 Archivio
 • a8498 D'Onofrio, Cesare
 • a8510 Ansicht von hinten
 • a8541 freigegeben
 • a854z ---
 • a8450 Foto
 • a8460 Bibliotheca Hertziana
 • a8470 9534-XVIII
 • a8540 bhon09534
 • a8515 vat
 • a8496 2006.10.20
 • a8482 s/w
 • a8490 D'Onofrio, Cesare
 • a8497 Archivio
 • a8498 D'Onofrio, Cesare
 • a8510 Ansicht von hinten
 • a8541 freigegeben
 • a854z ---
 • a8450 Foto
 • a8460 Bibliotheca Hertziana
 • a8470 9529-XVIII
 • a8540 bhon09529
 • a8515 vat
 • a8496 2006.10.20
 • a8482 s/w
 • a8490 D'Onofrio, Cesare
 • a8497 Archivio
 • a8498 D'Onofrio, Cesare
 • a8510 Ansicht von rechts
 • a8541 freigegeben
 • a854z ---
 • a8450 Foto
 • a8460 Bibliotheca Hertziana
 • a8470 9528-XVIII
 • a8540 bhon09528
 • a8515 vat
 • a8496 2006.10.20
 • a8482 s/w
 • a8490 D'Onofrio, Cesare
 • a8497 Archivio
 • a8498 D'Onofrio, Cesare
 • a8510 Ansicht von links
 • a8541 freigegeben
 • a854z ---
 • a8450 Foto
 • a8460 Bibliotheca Hertziana
 • a8515 vat
 • a8496 2006.10.20
 • a8482 s/w
 • a8490 D'Onofrio, Cesare
 • a8497 Archivio
 • a8498 D'Onofrio, Cesare
 • a8510 Detail: Kopf in Untersicht
 • a8541 freigegeben
 • a854z ---
 • a8450 Foto
 • a8460 Bibliotheca Hertziana
 • a8515 vat
 • a8496 2006.10.20
 • a8482 s/w
 • a8490 D'Onofrio, Cesare
 • a8497 Archivio
 • a8498 D'Onofrio, Cesare
 • a8510 Ansicht von hinten
 • a8541 freigegeben
 • a854z ---
 • a9902 Bibliotheca Hertziana Rom
Permalink to this search
« Back   1   2   3   4   5   Forward »